• 194.gif
  • dscf0155.gif
  • 023.gif
  • 005.gif
  • 063.gif
  • 001.gif
  • 027.gif

Projektas „Žindaičių bendruomeninės veiklos stiprinimas“

Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija  įgyvendindama  Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A1-179 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, priedo 2.4 papunktį, skelbia 2016 metų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursą.

Žindaičių bendruomenė dalyvavo šiame konkurse ir pateikė projekto „Žindaičių bendruomeninės veiklos stiprinimas“ paraišką. Mūsų projektą patvirtino ir 2016 m. gegužės 16 d. Žindaičių bendruomenė ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasirašė paramos sutartį.

Paramos lėšos skirtos: edukacinėms programoms, šventei scenos su apšvietimu ir garso sistema nuomai, šokių ir sporto užsiėmimai laisvalaikiui ir užimtumui, sporto žaidimų stalas vaikams.

Projektas „Žindaičių kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“

 

LR Žemės ūkio ministerija skyrė parama kaimo bendruomenių veiklai pagal 2016 m. kovo 3 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-101 naujai patvirtintas taisykles. LR Valstybės parama pagal 2016 metų Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonę ,,Parama kaimo bendruomenėms“ (01 001 01 03 09).

Žindaičių bendruomenė pateikė projekto „Žindaičių kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“ paraišką. Projektą patvirtino ir 2016 m. liepos 5 d. Žindaičių bendruomenė ir LR Žemės ūkio ministerija pasirašė paramos sutartį.

Paramos lėšos skirtos: baldams į bendruomenės patalpas, buitinei technikai, garso aparatūrai, tautiniams rūbams, sporto įrangai (teniso stalai).